Expansionkärl

När du läst klart om expansionskärl - åter startsidan!
Åter till startsidan


expansionskärl pdf
Broschyr pdf

Avgasningsutrustning för vätskebärande system levereras med expansionskärl (Variomat) eller nyttjar det befintliga expansionskärlet (Servitec). Variomat, har med sitt trycklösa, slutna expansionskärl två funktioner: för det första lagras expansionsvattnet skyddat från luft i ett blåsmembran och för det andra skiljs gas från vattnet i systemet genom riktad avspänning och leder bort gasen.
Expansionskärlets kapacitet kan utökas med flera expansionskärl i serie.
Servitec är en vakuumavgasare och är inte beroende av vilken typ av expansionskärl som ingår i det vätskebärande systemet.Om en anläggning har ett förtryckt expansionskärl så anpassas Servitec med en Magcontrol men om det vattenbärande systemet har ett öppet expansionskärl med tryckhållningspump utrustar man Servitec med en Levelcontrol